ProduktionsbyraUtbildning1
ProduktionsbyraUtbildning3
DSC0038 DSC0010 DSC0002

Ejheden & Ejheden Produktion AB    I    Kanalvägen 15    I    183 38 Täby    I    08-20 50 35    I    info@ejheden.se

Företagsprofilerat utbildningsmaterial hos oss!

Med över 10 års erfarenhet att produktion av utbildningsmaterial hjälper vi våra kunder inom fyra övergripande områden.

1. Layout, original och textbearbetning.
Med utgångspunkt från företagets/organisationens befintliga grafiska manual, gör vi layout och producerar original för företagsprofilerat utbildningsmaterial. Oavsett om innehållet kommer från extern en utbildningskonsult eller från annan källa, så blir kundföretaget avsändaren som ”står för” materialet. Om du behöver hjälper dig även med att ta fram kommunikativa texter från dina t ex ”stolpar”/underlag.

2. Produktion av tryck och digitalt material.
Genom en sinnrik kombination av grundtryck som kan köras i större upplagor (blir billigare) och digitala påtryck i t ex en liten upplaga för en kurs och ett kurstillfälle, kan vi trycka eller skriva ut små upplagor för många olika kurser/ändamål. Styckkostnaden blir ändå angenämt låg i alla delar.

Digitalt utbildningsmaterial växer förstås fortfarande mycket på marknaden. Som alternativ till tryckt kursmaterial och handböcker levererar vi idag även en mängd utbildningsmaterial som digitala filer. Ett exempel är s k blädderbara PDF-filer som även kan förses med avancerade länkningar till vad du än önskar dig.

Se även vår Webbportal!

3. Logistik och leverans.
Vi administrerar, plockar, packar och levererar rätt upplaga till rätt plats i rätt tid.

4. Presentation och marknadsföring av utbildning.
Vi tar fram idéer och verktyg för att göra företagets utbildningssatsningar överskådliga och lättbegripliga för dem utbildningen vänder sig till, t ex egna anställda, kunder och återförsäljare.

Exempel på arbetssätt

Våra senaste Nyhetsbrev