Exempel på arbetssätt.

Ex 1. Kundföretaget står för faktaunderlag och obearbetad text, t ex från flera olika författare.

 1. Vi skriver om texten så att den blir enhetlig, kommunikativ och språkligt korrekt.
 2. Vi gör layout, lägger in t ex bilder och illustrationer och tar fram kompletta original, för maximal läsbarhet och kommunikation. Allt i företagets grafiska profil.
 3. Vi trycker eller lämnar digitalt material. Produktionsbevakning och leveranskontroll.
 4. Vi plockar, packar och levererar.

Ex 2. T ex professionell utbildningskonsult, står för färdig text, bilder, illustrationer (eller underlag för sådana) och övriga instruktioner.

 1. Vi gör layout, lägger in t ex bilder och illustrationer och tar fram kompletta original, för maximal läsbarhet och kommunikation. Allt i kundföretagets grafiska profil.
 2. Vi trycker eller lämnar digitalt material. Produktionsbevakning och leveranskontroll.
 3. Vi plockar, packar och levererar.

Självklart väljer kunden alltid själv hur samarbetet ser ut! Vi kan leverera enstaka dellösningar eller kompletta paket!

Några argument för företagsprofilerat utbildningsmaterial:

 • Det är alltid ditt företag/organisation som ”står för” utbildningen (inte t ex ett externt utbildningsföretag).
 • Stärker varumärket hos kursdeltagarna.
 • Stärker ”vi-känslan”.
 • Visar att företaget satsar på utbildning och på sina anställda.
 • Ger så gott som alltid bättre läsbarhet och effektivare inlärning än alternativen.
DSC0022 DSC0031 DSC_0058

Ejheden & Ejheden Produktion AB    I    Kanalvägen 15    I    183 38 Täby    I    08-20 50 35    I    info@ejheden.se